Rechten en plichten van de zieke werknemer

Rechten en plichten van de zieke werknemer

Een zieke werknemer wordt binnen het Nederlandse recht goed beschermd. Zo behoudt de werknemer in beginsel recht op loon gedurende de periode van ziekte. Daartegenover staan bepaalde verplichtingen van de werknemer. In deze blog worden de rechten en plichten van de...
Rechten en plichten van de zieke werknemer

Wet arbeidsmarkt in balans: Wat moeten we weten?

Op 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking. Doel van de WAB is het bieden van meer bescherming voor flexibele arbeidskrachten, zoals oproepkrachten en payrollmedewerkers. Daarnaast moet de wet leiden tot het aanbieden van meer vaste...
Rechten en plichten van de zieke werknemer

Aansprakelijkheid werkgever voor schade werknemer

InleidingHet kan gebeuren dat u als werknemer tijdens uw werkzaamheden schade lijdt als gevolg van een arbeidsongeval. Onder bepaalde voorwaarden kan u als werknemer uw werkgever aansprakelijk stellen voor de geleden schade. De werkgever kan niet altijd aansprakelijk...
Rechten en plichten van de zieke werknemer

Opzeggen of aanzeggen?

Inleiding Geregeld komen cliënten bij ons op spreekuur met een vraag over de opzegging van de huurovereenkomst door de verhuurder. In deze blog wordt aandacht besteed aan huurovereenkomsten die na 1 juli 2016 zijn aangegaan voor een korte, bepaalde tijd. Vaak is...
Rechten en plichten van de zieke werknemer

Wraking van de rechter

Tijdens het proces van Geert Wilders over zijn ‘Minder Marokkanen’ uitspraak bij de Haagse rechtbank in november 2016 kondigt zijn advocaat Geert-Jan Knoops aan rechter Elianne van Rens te willen wraken. Ze zou tijdens een verhoor eerder die dag haar mening hebben...