De wetswinkel is weer open zonder afspraak! Neem direct contact met ons op via het intakeformulier Geopend op maandag en woensdag van 18:30 tot 20:30

 Jaarverslagen

Wetswinkel Delfland

– Onze jaarverslagen

De Wetswinkel maakt jaarverslagen. Hierbij wordt bekeken in hoeverre de eerdere doelstellingen zijn behaald, welke doelstellingen worden geformuleerd voor het volgende jaar en wordt de begroting geëvalueerd. Aangezien wij transparantie belangrijk vinden, kunt u hier de jaarverslagen downloaden. Mocht u vragen hebben over het jaarverslag, dan kunt u mailen naar het bestuur: bestuur@wetswinkedelfland.nl