Kostenveroordeling

InleidingCiviele rechtszaken zijn vaak erg duur en de kosten hiervan moet u in principe zelf betalen, denk bijvoorbeeld aan griffierechten en advocaatkosten. De civiele rechter kan, op grond van artikel 237 lid 1 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvorderingen, in veel procedures de verliezende partij een veroordeling in de proceskosten opleggen, de Read more…