Arbeidsrecht

Aansprakelijkheid werkgever voor schade werknemer

InleidingHet kan gebeuren dat u als werknemer tijdens uw werkzaamheden schade lijdt als gevolg van een arbeidsongeval. Onder bepaalde voorwaarden kan u als werknemer uw werkgever aansprakelijk stellen voor de geleden schade. De werkgever kan niet altijd aansprakelijk worden gesteld, er moet aan bepaalde voorwaarden worden voldaan om de werkgever…

Wijzigen arbeidsvoorwaarden

Het komt regelmatig voor dat een werkgever arbeidsvoorwaarden wil wijzigen. Het kan gaan om een wijziging in loon, werktijden, werkplek, et cetera. Een werkgever kan een overeengekomen arbeidsvoorwaarde niet zonder meer wijzigen. De werkgever dient zich te houden aan enkele regels. Daarnaast kan de aanleiding van de wijziging ook van…

Eerste hulp bij een vaststellingsovereenkomst

InleidingStelt u zich eens voor; u wordt bij de baas geroepen en deze schuift u een vaststellingsovereenkomst onder de neus met het verzoek deze overeenkomst zo snel mogelijk te ondertekenen. Maar moet u dit wel doen? Moet u akkoord gaan met uw ontslag? Heeft u dan wel recht op een…

Ontslag op staande voet

InleidingMet een ontslag op staande voet wordt een arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang beëindigd. Vanaf dat moment zal dan ook geen loon meer verschuldigd zijn aan de werknemer. Omdat de gevolgen dus ingrijpend (kunnen) zijn voor de getroffene, kan een ontslag op staande voet niet zomaar. Mocht het ontslag op staande…

Overgang van onderneming

InleidingWanneer een onderneming wordt overgenomen door een andere onderneming kan er sprake zijn van een overgang van onderneming. Naast dat hier natuurlijk vele ondernemingsrechtelijke aspecten aan vast zitten, kent de overgang van een onderneming ook een aanzienlijke arbeidsrechtelijke kant. Omdat een overgang van onderneming grote gevolgen kan hebben voor werknemers,…