De wetswinkel is geopend op maandag en woensdag van 18:15 uur tot 19:30 uur

Ontslag en de WW

Ontslag en de WW

Inleiding:Als u uw baan verliest, verliest u uiteraard ook uw inkomen. Het is dan prettig om te weten dat u waarschijnlijk aanspraak maakt op een tijdelijke WW-uitkering van het UWV. WW staat voor Werkloosheidswet. In deze blog worden de belangrijkste regels met...
Ontslag en de WW

Rechten en plichten van de zieke werknemer

Een zieke werknemer wordt binnen het Nederlandse recht goed beschermd. Zo behoudt de werknemer in beginsel recht op loon gedurende de periode van ziekte. Daartegenover staan bepaalde verplichtingen van de werknemer. In deze blog worden de rechten en plichten van de...
Ontslag en de WW

Wet arbeidsmarkt in balans: Wat moeten we weten?

Op 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking. Doel van de WAB is het bieden van meer bescherming voor flexibele arbeidskrachten, zoals oproepkrachten en payrollmedewerkers. Daarnaast moet de wet leiden tot het aanbieden van meer vaste...
Ontslag en de WW

Aansprakelijkheid werkgever voor schade werknemer

InleidingHet kan gebeuren dat u als werknemer tijdens uw werkzaamheden schade lijdt als gevolg van een arbeidsongeval. Onder bepaalde voorwaarden kan u als werknemer uw werkgever aansprakelijk stellen voor de geleden schade. De werkgever kan niet altijd aansprakelijk...
Ontslag en de WW

Wijzigen arbeidsvoorwaarden

Het komt regelmatig voor dat een werkgever arbeidsvoorwaarden wil wijzigen. Het kan gaan om een wijziging in loon, werktijden, werkplek, et cetera. Een werkgever kan een overeengekomen arbeidsvoorwaarde niet zonder meer wijzigen. De werkgever dient zich te houden aan...

Eerste hulp bij een vaststellingsovereenkomst

InleidingStelt u zich eens voor; u wordt bij de baas geroepen en deze schuift u een vaststellingsovereenkomst onder de neus met het verzoek deze overeenkomst zo snel mogelijk te ondertekenen. Maar moet u dit wel doen? Moet u akkoord gaan met uw ontslag? Heeft u dan...