De wetswinkel is geopend op maandag en woensdag van 18:15 uur tot 19:30 uur

Blog

Wetswinkel Delfland

WAZO Kinderen

WAZO Kinderen

Een kleine! Werk, kinderen en verlof: waar heb je recht op? Het krijgen van een kind is hartstikke leuk. Voor en na de bevalling is de kleine het belangrijkste. Maar je hebt ook nog je werk. Hoeveel zwangerschapsverlof krijg je? En krijg je als partner ook verlof?...

Partneralimentatie

Partneralimentatie

Wanneer je gaat scheiden heeft dat in Nederland nogal wat voeten in de aarde. Denk maar aan het regelen van de woonsituatie en verdeling van bezittingen. Mochten er kinderen zijn, dan moet daarnaast een regeling worden vastgesteld in een ouderschapsplan. Naast deze...

De leer van Ne Bis in Idem

De leer van Ne Bis in Idem

Inleiding: Een belangrijk beginsel van het strafrecht is het zogenaamde ‘Ne Bis in Idem’ beginsel. Ne Bis in Idem betekent ‘Niet twee keer voor hetzelfde’ en houdt in dat iemand niet twee keer voor hetzelfde feit mag worden vervolgd. Dit beginsel is te vinden in...

Heb ik recht op een schadevergoeding?

Heb ik recht op een schadevergoeding?

Inleiding: Het Nederlandse aansprakelijkheidsrecht heeft als uitgangspunt dat iedereen zijn eigen schade moet dragen. Dit kan erg oneerlijk zijn op het moment dat jouw schade door iemand anders is veroorzaakt. In zulk soort gevallen kan je niet...

Ben ik erfgenaam?

Ben ik erfgenaam?

Inleiding: De wet regelt wie erfgenamen zijn. Het is enkel niet altijd duidelijk of iemand nu wel of geen erfgenaam is. Met deze blog hopen wij u meer duidelijkheid te geven over Verschillende groepen: De wet verdeelt de erfgenamen in vier groepen. De erfgenamen in de...

Hoe kom ik van een overeenkomst af?

Hoe kom ik van een overeenkomst af?

Een overeenkomst is bij een groot deel van ons leven betrokken. Of we nu een brood kopen bij de supermarkt, een huis verkopen of een huurcontract sluiten, het betreft altijd een overeenkomst. Het kan echter gebeuren dat er omstandigheden zijn die ertoe leiden dat...

Partneralimentatie

Partneralimentatie

Inleiding: Een echtscheiding is een onderwerp waar helaas veel mensen mee te maken krijgen. Bijna 40 procent van alle huwelijken eindigt in een scheiding. Een echtscheidingsprocedure brengt veel met zich mee en u moet aan veel verschillende dingen denken. U kunt...

Ontslag en de WW

Ontslag en de WW

Inleiding:Als u uw baan verliest, verliest u uiteraard ook uw inkomen. Het is dan prettig om te weten dat u waarschijnlijk aanspraak maakt op een tijdelijke WW-uitkering van het UWV. WW staat voor Werkloosheidswet. In deze blog worden de belangrijkste regels met...

Het sociaal vangnet: de bijstand

Het sociaal vangnet: de bijstand

Inleiding: Het kan ons allemaal overkomen. Door een onvoorziene gebeurtenis kan men in financiële problemen raken. Denk bijvoorbeeld aan ontslag, ziekte of een echtscheiding. In deze situaties komt het socialezekerheidsrecht in beeld. Dit rechtsgebied houdt zich bezig...

Aansprakelijkheid bij sport- en spelsituaties

Aansprakelijkheid bij sport- en spelsituaties

Het overgrote deel van de Nederlanders doet aan enige vorm van sport. Het is dan ook niet uitzonderlijk dat er met enige regelmaat lichamelijk letsel wordt opgelopen bij de uitoefening van een sport. In sommige gevallen is er zelfs sprake van ernstig letsel. Is dit...

Rechten en plichten van de zieke werknemer

Rechten en plichten van de zieke werknemer

Een zieke werknemer wordt binnen het Nederlandse recht goed beschermd. Zo behoudt de werknemer in beginsel recht op loon gedurende de periode van ziekte. Daartegenover staan bepaalde verplichtingen van de werknemer. In deze blog worden de rechten en plichten van de...

Wet arbeidsmarkt in balans: Wat moeten we weten?

Wet arbeidsmarkt in balans: Wat moeten we weten?

Op 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking. Doel van de WAB is het bieden van meer bescherming voor flexibele arbeidskrachten, zoals oproepkrachten en payrollmedewerkers. Daarnaast moet de wet leiden tot het aanbieden van meer vaste...

Aansprakelijkheid werkgever voor schade werknemer

Aansprakelijkheid werkgever voor schade werknemer

InleidingHet kan gebeuren dat u als werknemer tijdens uw werkzaamheden schade lijdt als gevolg van een arbeidsongeval. Onder bepaalde voorwaarden kan u als werknemer uw werkgever aansprakelijk stellen voor de geleden schade. De werkgever kan niet altijd aansprakelijk...

Opzeggen of aanzeggen?

Opzeggen of aanzeggen?

Inleiding Geregeld komen cliënten bij ons op spreekuur met een vraag over de opzegging van de huurovereenkomst door de verhuurder. In deze blog wordt aandacht besteed aan huurovereenkomsten die na 1 juli 2016 zijn aangegaan voor een korte, bepaalde tijd. Vaak is...

Wraking van de rechter

Wraking van de rechter

Tijdens het proces van Geert Wilders over zijn ‘Minder Marokkanen’ uitspraak bij de Haagse rechtbank in november 2016 kondigt zijn advocaat Geert-Jan Knoops aan rechter Elianne van Rens te willen wraken. Ze zou tijdens een verhoor eerder die dag haar mening hebben...

Wijzigen arbeidsvoorwaarden

Wijzigen arbeidsvoorwaarden

Het komt regelmatig voor dat een werkgever arbeidsvoorwaarden wil wijzigen. Het kan gaan om een wijziging in loon, werktijden, werkplek, et cetera. Een werkgever kan een overeengekomen arbeidsvoorwaarde niet zonder meer wijzigen. De werkgever dient zich te houden aan...

De strafbeschikking

De strafbeschikking

InleidingIn het strafrecht kunnen er verschillende straffen worden opgelegd, waarbij al snel wordt gedacht aan een gevangenisstraf, taakstraf of een geldboete.  Hoewel de strafbeschikking veel kan lijken op een van deze categorieën, is er desondanks is een...

Afstaan van DNA-materiaal

Afstaan van DNA-materiaal

InleidingOp grond van de wet DNA-onderzoek bij veroordeelden moeten mensen die veroordeeld zijn voor een misdrijf waarvoor voorlopige hechtenis is toegestaan verplicht DNA afstaan. Dit DNA wordt gebruikt om ernstige misdrijven op te kunnen lossen. Forensisch onderzoek...

Kinderalimentatie

InleidingWanneer u een kind heeft samen met uw ex-vrouw of -man zal het onderwerp kinderalimentatie hoogstwaarschijnlijk ter sprake zijn gekomen. Maar wat is kinderalimentatie precies? En hoe wordt dit berekend? In dit artikel zal worden uitgelegd wat er allemaal komt...

Genderneutraal op de geboorteakte

InleidingIedere Nederlander heeft een geboorteakte. Dit is het bewijs bij de gemeente dat je bent geboren. Op deze akte staan een aantal gegevens, waaronder je geslacht. Maar wat als je je geen ‘man’ of vrouw’ voelt, maar juist ‘genderneutraal’? Wat komt er dan op de...

Erkenning en ouderlijk gezag

Inleiding Wanneer een kind geboren wordt, is meteen duidelijk wie de moeder is. Dit is echter niet altijd te zeggen over de vader. Er zijn daarom extra handelingen nodig wanneer een vader ook wettelijk de vader van zijn kind wil zijn. In dit stuk zullen termen...

Dieren bij een echtscheiding

InleidingScheidingen zijn geen pretje. Wanneer u gaat scheiden van uw partner is het meestal de bedoeling dat u de inboedel gaat verdelen. Maar veel Nederlandse gezinnen hebben een huisdier waar zij zeer aan gehecht zijn. Wat moet er gebeuren met ‘Fikkie’ wanneer u en...

Gebreken bij een gehuurde zaak

Inleiding Stelt u zich voor: u huurt een woning maar deze bevat allerlei gebreken. Het dak lekt. Er zit wat schimmel op de muren. Het raam tocht. U belt uw verhuurder en verzoekt hem om de gebreken te verhelpen maar die weigert dat en zegt dat u er zelf iets aan moet...

Help, mijn telefoon is kapot! – Deel 2

Stel u zich eens voor dat u na een lange tijd sparen een nieuwe telefoon heeft gekocht en dat deze het plotseling begeeft. De telefoon valt helaas niet te repareren en als u een nieuw toestel wilt, zult u een flink bedrag moeten bijbetalen. Wat moet u in zo’n situatie...

Help, mijn telefoon is kapot! – Deel 1

Met een tevreden glimlach op uw gezicht loopt u de winkel uit. Eindelijk heeft u een nieuwe telefoon gekocht. De eerste paar weken bent u ontzettend blij met uw aankoop, totdat de telefoon het plotseling begeeft. Wat u ook probeert, uw telefoon kan niet meer opgeladen...

Kostenveroordeling

InleidingCiviele rechtszaken zijn vaak erg duur en de kosten hiervan moet u in principe zelf betalen, denk bijvoorbeeld aan griffierechten en advocaatkosten. De civiele rechter kan, op grond van artikel 237 lid 1 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvorderingen, in veel...

Hoe werkt de beroepschriftprocedure in het bestuursrecht?

Heeft u met veel moeite een bezwaarschrift geschreven en wordt deze alsnog afgewezen? Geen paniek, dit betekent nog niet dat uw kansen direct verkeken zijn. Na de bezwaarschriftprocedure kunt u ook nog tegen het besluit in beroep gaan bij de rechtbank. Wanneer kunt u...

Eerste hulp bij een vaststellingsovereenkomst

InleidingStelt u zich eens voor; u wordt bij de baas geroepen en deze schuift u een vaststellingsovereenkomst onder de neus met het verzoek deze overeenkomst zo snel mogelijk te ondertekenen. Maar moet u dit wel doen? Moet u akkoord gaan met uw ontslag? Heeft u dan...

Ontslag op staande voet

InleidingMet een ontslag op staande voet wordt een arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang beëindigd. Vanaf dat moment zal dan ook geen loon meer verschuldigd zijn aan de werknemer. Omdat de gevolgen dus ingrijpend (kunnen) zijn voor de getroffene, kan een...

Niet-nakoming

InleidingEen overeenkomst is een afspraak tussen twee (of meer) partijen. In Nederland worden dagelijks miljoenen overeenkomsten gesloten. Bij een overeenkomst moeten beide partijen zich houden aan hun afspraken. Met enige regelmaat worden de afspraken niet nageleefd...

Hoe zit het met snelrecht en supersnelrecht?

InleidingDaar waar het “gewone” recht een strafzaak pas na enkele maanden of zelfs jaren afdoet, wordt er binnen het snelrecht en supersnelrecht meer snelheid gemaakt en kunnen strafzaken binnen enkele dagen worden berecht. Het snelrecht en het supersnelrecht zijn...

Het medehuurschap

Henk huurt sinds 2007 een woning aan de Nassaulaan bij woningbouwvereniging Vidomes. Sinds 2010 is hij getrouwd met zijn vriendin Ingrid. Zij is toen bij Henk komen inwonen. Heeft Ingrid nu extra rechten en plichten tegenover de woningbouwvereniging of blijven deze...

Die kleine, maar o zo belangrijke letters

U herkent het wel, u bestelt wat online of u sluit een telefoonabonnement af en u wordt gevraagd akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn vaak erg lang en niet iedereen zit natuurlijk te popelen om deze door te nemen. U herkent de...

Wat is toevoeging?

InleidingMet het inschakelen van een advocaat of mediator kunnen hoge kosten gemoeid zijn. Voor sommige mensen is het niet mogelijk om deze kosten te betalen en in sommige gevallen heeft u dan recht op toevoeging. Toevoeging houdt in dat een deel van de kosten wordt...

Hoe werkt een bezwaarschriftprocedure?

U vraagt een bijstandsuitkering of een vergunning aan bij de gemeente. De gemeente stuurt u vervolgens een beslissing terug waarin staat dat uw aanvraag is afgewezen. Wat nu? Tegen een beslissing van de gemeente kunt u bezwaar maken. Hoe zo’n bezwaarschriftprocedure...

Overgang van onderneming

InleidingWanneer een onderneming wordt overgenomen door een andere onderneming kan er sprake zijn van een overgang van onderneming. Naast dat hier natuurlijk vele ondernemingsrechtelijke aspecten aan vast zitten, kent de overgang van een onderneming ook een...

De wijziging van namen

Steeds meer mensen overwegen om hun naam te veranderen. Verschillende redenen kunnen hieraan ten grondslag liggen. Denk aan een conflict in de relationele sfeer, ontevredenheid over de naam of een persoon in de LHBTI-gemeenschap. In dit artikel worden uitgelegd hoe...