De wetswinkel is geopend op maandag en woensdag van 18:15 uur tot 19:30 uur

Wat is toevoeging?

Inleiding
Met het inschakelen van een advocaat of mediator kunnen hoge kosten gemoeid zijn. Voor sommige mensen is het niet mogelijk om deze kosten te betalen en in sommige gevallen heeft u dan recht op toevoeging. Toevoeging houdt in dat een deel van de kosten wordt vergoed. Uw eigen bijdrage – de betaling aan de advocaat of mediator – wordt dan dus lager, doordat de overheid een deel van de kosten subsidieert. Algemene richtlijn hierbij is: des te meer u verdient, des te meer u zelf moet bijdragen.

Soorten rechtsbijstand
Er zijn vier soorten rechtsbijstand waarbij u in aanmerking kunt komen voor toevoeging. Welke soort rechtsbijstand van toepassing is, is afhankelijk van uw zaak. Dit is van belang, omdat de hoogte van uw eigen bijdrage per soort hulp en per rechtsgebied kan verschillen. Zo gelden er lagere bijdragen voor mediation. Ook indien uw een advocaat om eenvoudig advies vraagt – dit noemen we Licht Advies Toevoeging (hierna: ‘’LAT’’) – gelden lagere eigen bijdragen. Indien een advocaat langer dan drie uur nodig heeft voor uw zaak, gaat het om een reguliere toevoeging. De eigen bijdrage voor een reguliere toevoeging is hoger dan voor een LAT. De laatste mogelijke vorm van rechtsbijstand is rechtshulp, welke u verkrijgt via Rechtwijzer.

Inhoudelijke voorwaarden toevoeging
U heeft niet zonder meer recht op toevoeging. Gesubsidieerde mediation of rechtsbijstand is er slechts voor de mensen die dit werkelijk nodig hebben. Sommige problemen zijn bijvoorbeeld niet juridisch van aard of hebben een gering financieel belang, waardoor het zo kan zijn dat u geen recht hebt op rechtsbijstand. Twijfelt u of mediation of rechtsbijstand de juiste oplossing is voor u? Kom dan langs bij Wetswinkel Delfland. Onze juridisch adviseurs denken graag met u mee.

Financiële voorwaarden toevoeging
Zoals eerder vermeld is de algemene richtlijn, met betrekking tot uw inkomen en uw vermogen, des te meer u verdient, des te meer u zelf moet bijdragen. Per rechtsgebied en per soort rechtsbijstand verschillen de financiële voorwaarden. In het personen- en familierecht liggen de kosten voor de eigen bijdrage bijvoorbeeld hoger. Voor een concreet overzicht hiervan verwijzen wij u naar de website van de Raad voor de Rechtsbijstand.

Conclusie
Heeft u een juridisch probleem en overweegt u hiervoor een advocaat of mediatior in te schakelen? Onze juridisch adviseurs bij Wetswinkel Delfland denken graag met u mee over een oplossing. Indien nodig, zullen wij u doorverwijzen naar een advocaat. Wellicht komt u hierbij in aanmerking voor toevoeging.

Geschreven door Kirsten van Leusden en Loek Pfeifer