De wetswinkel is geopend op maandag en woensdag van 18:15 uur tot 19:30 uur

Kostenveroordeling

Inleiding
Civiele rechtszaken zijn vaak erg duur en de kosten hiervan moet u in principe zelf betalen, denk bijvoorbeeld aan griffierechten en advocaatkosten. De civiele rechter kan, op grond van artikel 237 lid 1 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvorderingen, in veel procedures de verliezende partij een veroordeling in de proceskosten opleggen, de zogenaamde kostenveroordeling. Wat valt onder proceskosten? Kunt u voor de kosten worden veroordeeld indien u toevoeging heeft? 

Proceskosten?
Indien u veroordeeld wordt voor de kosten, kunnen deze hoog oplopen. Onder de proceskosten vallen namelijk onder meer:

  • Dagvaardingskosten
  • Kosten van de advocaat van de wederpartij
  • Kosten van uittreksels uit openbare registers
  • Onkosten voor getuigen en deskundigen
  • Reis- en verblijfskosten

Indien er sprake is van kostenveroordeling, zal het salaris van de advocaat van de winnende partij normaliter begroot worden volgens het zogenoemde ‘forfaitaire liquidatietarief’. Dit tarief is afhankelijk van de verrichte (genormeerde) werkzaamheden en van het belang van de zaak. De geliquideerde kosten voor een advocaat kunnen daarom, afhankelijk van het tarief dat de advocaat in rekening brengt, afwijken van de werkelijke kosten.

Als een partij met een toevoeging procedeert en in het ongelijk wordt gesteld, zal zij zelf de kosten van de winnaar moeten betalen; er bestaat hiervoor geen tegemoetkoming van de staat. Toevoeging ziet namelijk louter op de kosten van de eigen advocaat (Meer weten over toevoeging? Lees dan het volgende artikel https://www.wetswinkeldelfland.nl/wat-is-toevoeging/).

Indien u een civiele rechtszaak verliest betekent dit echter niet automatisch dat u moet opdraaien voor alle proceskosten. Kostencompensatie is ook een optie waar de rechter met enige regelmaat voor kiest. Hier betaalt elke partij haar eigen kosten. Kostencompensatie vindt voornamelijk plaats in civiele zaken waar geen van beide partijen volledig gelijk heeft gekregen. Ook kan de rechter kosten, die nodeloos werden aangewend of veroorzaakt, voor rekening laten komen van de advocaat of gemachtigde in plaats van de partij in wiens naam is opgetreden. De rechter bekijkt dus per individueel geval of de verliezende partij (een gedeelte van) de proceskosten van de winnende partij moet betalen. 

Conclusie
De uitkomst van een procedure valt vaak niet te voorspellen. Indien u onverwachts toch verliest kan dit, zelfs indien u toevoeging heeft, hoge kosten met zich brengen. Weest u zich daarom bewust van de mogelijke proceskosten indien u van plan bent een civiele procedure te beginnen. Twijfelt u of u een civiele procedure moet gaan beginnen? Kom gerust even langs bij Wetswinkel Delfland, wij helpen u graag verder. 

Geschreven door Kirsten van Leusden en Loek Pfeifer