Bestuursrecht

Hoe werkt de beroepschriftprocedure in het bestuursrecht?

Heeft u met veel moeite een bezwaarschrift geschreven en wordt deze alsnog afgewezen? Geen paniek, dit betekent nog niet dat uw kansen direct verkeken zijn. Na de bezwaarschriftprocedure kunt u ook nog tegen het besluit in beroep gaan bij de rechtbank.  Wanneer kunt u beroep instellen?U kunt beroep instellen wanneer…

Hoe werkt een bezwaarschriftprocedure?

U vraagt een bijstandsuitkering of een vergunning aan bij de gemeente. De gemeente stuurt u vervolgens een beslissing terug waarin staat dat uw aanvraag is afgewezen. Wat nu? Tegen een beslissing van de gemeente kunt u bezwaar maken. Hoe zo’n bezwaarschriftprocedure in zijn werk gaat, zal hieronder worden toegelicht. BelanghebbendeU…