Bestuursrecht

Het sociaal vangnet: de bijstand

Inleiding: Het kan ons allemaal overkomen. Door een onvoorziene gebeurtenis kan men in financiële problemen raken. Denk bijvoorbeeld aan ontslag, ziekte of een echtscheiding. In deze situaties komt het socialezekerheidsrecht in beeld. Dit rechtsgebied houdt zich bezig met de verschillende soorten uitkeringen die Nederland kent. Zo kan men bij ontslag…

Hoe werkt de beroepschriftprocedure in het bestuursrecht?

Heeft u met veel moeite een bezwaarschrift geschreven en wordt deze alsnog afgewezen? Geen paniek, dit betekent nog niet dat uw kansen direct verkeken zijn. Na de bezwaarschriftprocedure kunt u ook nog tegen het besluit in beroep gaan bij de rechtbank.  Wanneer kunt u beroep instellen?U kunt beroep instellen wanneer…

Hoe werkt een bezwaarschriftprocedure?

U vraagt een bijstandsuitkering of een vergunning aan bij de gemeente. De gemeente stuurt u vervolgens een beslissing terug waarin staat dat uw aanvraag is afgewezen. Wat nu? Tegen een beslissing van de gemeente kunt u bezwaar maken. Hoe zo’n bezwaarschriftprocedure in zijn werk gaat, zal hieronder worden toegelicht. BelanghebbendeU…