De wetswinkel is geopend op maandag en woensdag van 18:15 uur tot 19:30 uur

De leer van Ne Bis in Idem

De leer van Ne Bis in Idem

Inleiding: Een belangrijk beginsel van het strafrecht is het zogenaamde ‘Ne Bis in Idem’ beginsel. Ne Bis in Idem betekent ‘Niet twee keer voor hetzelfde’ en houdt in dat iemand niet twee keer voor hetzelfde feit mag worden vervolgd. Dit beginsel is te vinden in...
De leer van Ne Bis in Idem

De strafbeschikking

InleidingIn het strafrecht kunnen er verschillende straffen worden opgelegd, waarbij al snel wordt gedacht aan een gevangenisstraf, taakstraf of een geldboete.  Hoewel de strafbeschikking veel kan lijken op een van deze categorieën, is er desondanks is een...
De leer van Ne Bis in Idem

Afstaan van DNA-materiaal

InleidingOp grond van de wet DNA-onderzoek bij veroordeelden moeten mensen die veroordeeld zijn voor een misdrijf waarvoor voorlopige hechtenis is toegestaan verplicht DNA afstaan. Dit DNA wordt gebruikt om ernstige misdrijven op te kunnen lossen. Forensisch onderzoek...

Hoe zit het met snelrecht en supersnelrecht?

InleidingDaar waar het “gewone” recht een strafzaak pas na enkele maanden of zelfs jaren afdoet, wordt er binnen het snelrecht en supersnelrecht meer snelheid gemaakt en kunnen strafzaken binnen enkele dagen worden berecht. Het snelrecht en het supersnelrecht zijn...