De wetswinkel is geopend op maandag en woensdag van 18:15 uur tot 19:30 uur

Schade of gebreken aan de woning bij het einde van een huurcontract

Bij het eindigen van een huurovereenkomst is de verhuurder verplicht om enkele weken daarvoor een inspectie uit te voeren om de huurder te wijzen op de door hem veroorzaakte gebreken en hem in staat te stellen deze gebreken te herstellen. Laat de verhuurder deze voorgaande inspectie na en moet hij na het einde van de huur zelf kosten maken om een woning schoon te maken of zaken te repareren, dan kan hij van de huurder slechts de kosten eisen die de huurder zelf had moeten maken om het gebrek ongedaan te maken.

Beschrijving van de woning (art. 7:224 BW)
In principe is de huurder tegenover de verhuurder aansprakelijk voor schade of veranderingen die hij toebrengt aan een gehuurde woning terwijl hij deze huurt. De verhuurder moet echter wel kunnen bewijzen dat deze gebreken ten tijde van het bestaan van de huurovereenkomst zijn ontstaan.  De huurder is namelijk wettelijk verplicht om de gehuurde woning zo op te leveren als in de beschrijving van de gehuurde woning tussen huurder en verhuurder is opgemaakt. De verhuurder doet er dus goed aan om bij aanvang van de huurovereenkomst een duidelijke en volledige beschrijving van de woning op te maken zodat hij het later makkelijk kan bewijzen wanneer de huurder iets stuk gemaakt heeft. Als van tevoren geen beschrijving van de woning is opgemaakt, wordt verondersteld dat de huurder de woning aan het einde van de huur zo heeft ontvangen als hij hem aan het einde van de huur oplevert.

Voorinspectie (HR 27-11-1998, Van der Meer/Beter wonen)
In 1998 bepaalde de Hoge Raad dat de verhuurder enkele weken voor het eindigen van de huurovereenkomst een voorinspectie moet uitvoeren. Zo kan hij de huurder erop wijzen wanneer schade aan de woning is toegebracht en hem in staat stellen om deze schade zelf ongedaan te maken. Weigert de huurder om de schade zelf te herstellen, dan is hij verplicht om aan de verhuurder de materiaalkosten en arbeidskosten te betalen die de verhuurder kwijt is aan het verhelpen van de schade. Als de verhuurder de voorinspectie nalaat, dan kan hij slechts de kosten van de huurder vorderen die de huurder zelf gemaakt zou hebben om de schade te herstellen. Dit zijn alleen de materiaalkosten, niet de arbeidskosten. De huurder zelf zou immers alleen nieuwe materialen hebben hoeven kopen en het werk zelf hebben verricht.

Conclusie
Kortom, verhuurt u een woning, maak dan bij aanvang van de huur een goede beschrijving op van de woning en de staat waarin deze verkeert en voer enige tijd voordat de huur eindigt een voorinspectie uit. Het voorkomt veel gedonder. Huurt u zelf een woning en beweert uw verhuurder aan het einde van de huur dat u schade aan de woning heeft toegebracht, wijs hem erop dat hij zelf dient te bewijzen dat de schade tijdens de duur van de huur ontstaan is.

Geschreven door Fabian Strooper en Rebecca Mergler