De wetswinkel is geopend op maandag en woensdag van 18:15 uur tot 19:30 uur

Partneralimentatie

Inleiding:

Een echtscheiding is een onderwerp waar helaas veel mensen mee te maken krijgen. Bijna 40 procent van alle huwelijken eindigt in een scheiding. Een echtscheidingsprocedure brengt veel met zich mee en u moet aan veel verschillende dingen denken. U kunt bijvoorbeeld te maken krijgen met de alimentatieplicht voor uw ex-partner. In deze blog zal worden uitgelegd wat dit precies inhoudt en wordt de nieuwe wet, die per 1 januari 2020 geldt, besproken.  

Onderhoudsplicht tot na het huwelijk:

Tijdens het huwelijk bent u en uw partner onderhoudsplichtig jegens elkaar. De plicht om uw partner te onderhouden is ook een financiële verplichting. Ná de echtscheiding blijft deze onderhoudsplicht bestaan. U bent in beginsel verplicht om partneralimentatie te betalen aan uw ex-partner als deze onvoldoende inkomsten heeft om in zijn of haar levensonderhoud te voorzien. Dit staat beschreven in artikel 1:157 van het Burgerlijk Wetboek.  

De hoogte van de alimentatie:

Hoeveel partneralimentatie u moet betalen zal de rechter bepalen aan de hand van de financiële situatie van uw ex-partner. De rechter zal natuurlijk ook kijken naar uw eigen financiële situatie. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat uw ex-partner in beginsel recht heeft op partneralimentatie, maar dat u vanwege uw eigen beperkte financiële situatie geen partneralimentatie hoeft te betalen. De rechter kijkt zowel naar de behoefte van uw ex-partner als naar uw eigen financiële draagkracht.  

Hoe lang moet er partneralimentatie worden betaald?

Als u partneralimentatie moet betalen, wordt er door de rechter ook gekeken naar de periode gedurende waarin u dit moet betalen. De periode waarin iemand recht heeft op partneralimentatie is afhankelijk van verschillende factoren.

Allereerst kunt u samen met uw partner afspreken hoelang u alimentatie gaat betalen. Als u dit niet samen bepaalt, dan kan de rechter dit voor u bepalen. Voor alle scheidingen die plaatsvinden na 1 januari 2020 geldt de nieuwe wet. Volgens deze nieuwe wet is de duur van de partneralimentatie de helft van het aantal huwelijksjaren. Het maximum van de duur is 5 jaar.

Ter illustratie: U bent 3 jaar getrouwd geweest. Dan duurt de plicht van het betalen van partneralimentatie 1,5 jaar. Bent u 12 jaar getrouwd geweest, dan is de duur maximaal 5 jaar en geen 6 jaar. Het maximum aantal jaren is namelijk gesteld op 5 jaar.

Er zijn 3 uitzonderingen op de nieuwe duur van de partneralimentatie die vanaf 1 januari 2020 geldt. Deze uitzonderingen hebben betrekking op langdurige huwelijken en op huwelijken met jonge kinderen. 

De uitzonderingen zijn als volgt:  

 1. 1 of meerder kinderen jonger dan 12 jaar: 
  Als de alimentatieontvanger voor de minderjarige kinderen zorgt, houdt deze minimaal recht op partneralimentatie totdat het jongste kind 12 jaar is.
   
 2. Als een huwelijk langer dan 15 jaar heeft geduurd: 
  Alimentatiegerechtigden die 50 jaar of ouder zijn en waarvan het huwelijk minimaal 15 jaar heeft geduurd. Deze alimentatiegerechtigden hebben recht op 10 jaar alimentatie. Deze uitzondering vervalt over zeven jaar.
 3. Als een huwelijk langer dan 15 jaar heeft geduurd en de alimentatiegerechtigde binnen 10 jaar de AOW-leeftijd bereikt: 
  Dan geldt dat de partneralimentatie niet eerder eindigt dan op het tijdstip waarop de alimentatiegerechtigde de AOW-leeftijd bereikt. Dit is maximaal dus 10 jaar.  

 Mocht u alsnog vragen hebben over de partneralimentatie, komt u dan gerust langs bij de Wetswinkel. Onze adviseurs staan klaar om u van dienst te zijn!

Geschreven door Charlotte Wiersma