De wetswinkel is geopend op maandag en woensdag van 18:15 uur tot 19:30 uur

Gebreken bij een gehuurde zaak

Inleiding
Stelt u zich voor: u huurt een woning maar deze bevat allerlei gebreken. Het dak lekt. Er zit wat schimmel op de muren. Het raam tocht. U belt uw verhuurder en verzoekt hem om de gebreken te verhelpen maar die weigert dat en zegt dat u er zelf iets aan moet doen. Mag een verhuurder zoiets volgens de wet zeggen of is hij volgens de wet verplicht om de gebreken zelf te verhelpen?

Wie is verantwoordelijk voor het verhelpen van gebreken? U of uw verhuurder?
In principe is de verhuurder wettelijk verplicht om gebreken in de woning te verhelpen als de huurder dit  van hem vraagt. Op dit basisprincipe zijn twee uitzonderingen: 

(1) De verhuurder is niet verplicht om de herstellingen uit te voeren als deze zo duur of onmogelijk voor hem zijn om uit te voeren. De wet zegt dan dat deze herstellingen “in de gegeven omstandigheden niet van de verhuurder kunnen worden gevergd”. 

(2) De verhuurder is ook niet verplicht tot het doen van kleine herstellingen als de huurder deze zelf kan verrichten, tenzij de gebreken zijn ontstaan doordat de verhuurder het huis niet goed onderhoudt. Je moet bij kleine herstellingen vooral denken aan kleine reparaties die niet al te veel tijd en geld kosten zoals het vervangen van een deurklink of een lamp.

Wat als de verhuurder weigert om herstelwerkzaamheden uit te voeren?
Voor grotere herstellingswerkzaamheden blijft de verhuurder echter verantwoordelijk. Als het dak lekt, de woning tocht of er schimmel op de muur zit is het de verantwoordelijkheid van de verhuurder om dit te verhelpen. Als u de verhuurder duidelijk en expliciet verzocht heeft om zulk herstel uit te voeren en de verhuurder weigert om daaraan gehoor te geven dan is de verhuurder in verzuim.  Dat betekent dat u recht heeft op een evenredige vermindering van de huurprijs vanaf de dag dat u de verhuurder op de hoogte heeft gebracht van het gebrek tot aan de dag waarop de verhuurder het gebrek alsnog verhelpt.

Maar pas op. Stop zelf nooit met het betalen van een deel van de huur zonder dat u hiervoor een jurist heeft geraadpleegd! Het onterecht niet betalen van een deel van de huurprijs wordt door de verhuurder gezien als een wanprestatie van de huurder en is een reden om de huurovereenkomst te ontbinden. Dan belandt u op straat. 

Wat als de verhuurder de gebreken niet kan verhelpen?
Als het gebrek aan uw woning dermate groot is dat het woongenot dat u mag verwachten u onmogelijk wordt gemaakt en de verhuurder het gebrek ook niet kan verhelpen, dan zijn zowel u als uw verhuurder bevoegd om de huurovereenkomst te ontbinden. Daarbij komt u in aanmerking voor schadevergoeding.

Conclusie
Heeft u gebreken aan uw woning en weigert de verhuurder om deze te verhelpen, neemt u dan contact op met de Wetswinkel Delfland. Het huurrecht is complex. Wij zoeken graag uit waar u recht op heeft en proberen met u om dat recht te halen.

Geschreven door Fabian Strooper en Rebecca Mergler