De wetswinkel is geopend op maandag en woensdag van 18:15 uur tot 19:30 uur

Erkenning en ouderlijk gezag

Inleiding 
Wanneer een kind geboren wordt, is meteen duidelijk wie de moeder is. Dit is echter niet altijd te zeggen over de vader. Er zijn daarom extra handelingen nodig wanneer een vader ook wettelijk de vader van zijn kind wil zijn. In dit stuk zullen termen als ‘erkenning’ en ‘ouderlijk gezag’ worden besproken en zal duidelijk worden wat precies het verschil is tussen de twee. 

Twee termen
Wanneer je als biologische vader niet getrouwd bent met de biologische moeder van je kind, ben je volgens de wet niet automatisch de officiële vader. Je moet dan het kind erkennen bij de Burgerlijke Stand van de gemeente. 

Erkenning betekent echter niet dat je ook meteen het ouderlijk gezag over een kind krijgt. Dit is de macht van een ouder om beslissingen te maken over de opvoeding en verzorging van een kind. Ook dit moet apart worden aangevraagd door de vader. 

Erkenning
Een vader kan op een aantal momenten beslissen om een kind te erkennen:

  1. Een vader kan tijdens de zwangerschap een kind erkennen. Dit moet in het bijzijn van de moeder. Er wordt dan een akte opgemaakt dat de vader het ongeboren kind erkent;
  2. Een vader kan tijdens de aangifte van de geboorte bij de gemeente een kind erkennen. De moeder moet hierbij ook aanwezig zijn;
  3. Een vader kan ook op enig ander moment na de geboorte het kind erkennen. Ook dan wordt er een akte opgesteld waarin staat vermeld dat de vader het kind erkent.

Een vader die zijn kind wil erkennen moet ook voldoen aan een aantal criteria: schriftelijke toestemming van de moeder, een minimale leeftijd van 16 jaar oud en het bij je hebben van een legitimatiebewijs. De vader moet zelf naar de burgerlijke stand toe gaan. Een kind erkennen kan dus niet online. 

Wanneer een vader een kind heeft erkend, kan hij het recht en de plicht om het kind te onderhouden. Ook heeft de vader recht op een omgangsregeling wanneer hij niet meer samen met de moeder is. De vader krijgt echter niet direct ouderlijk gezag over het kind wanneer hij het alleen erkent. 

Ouderlijk gezag
Wanneer een kind is erkend, kan het ouderlijk gezag worden aangevraagd. Er is een speciaal formulier voor de aanvraag die samen met de moeder moet worden ingevuld. Het ouderlijk gezag zorgt ervoor dat de vader rechtshandelingen in naam van het kind kan ondernemen. Minderjarige kinderen mogen vaak niet zelfstandig officiële handelingen verrichten. Ze mogen bijvoorbeeld geen handtekening zetten of een rechtszaak voeren. Als de vader ook ouderlijk gezag heeft over een kind, is hij de wettelijke vertegenwoordiger. Als het kind jonger is dan 14 jaar, is de vader, samen met de moeder, wettelijk aansprakelijk voor wat het kind doet, bijvoorbeeld bij schade.

Geschreven voor Fabian Stroop en Rebecca Mergler