De wetswinkel is geopend op maandag en woensdag van 18:15 uur tot 19:30 uur

Eerste hulp bij een vaststellingsovereenkomst

Inleiding
Stelt u zich eens voor; u wordt bij de baas geroepen en deze schuift u een vaststellingsovereenkomst onder de neus met het verzoek deze overeenkomst zo snel mogelijk te ondertekenen. Maar moet u dit wel doen? Moet u akkoord gaan met uw ontslag? Heeft u dan wel recht op een WW-uitkering? Het is volkomen normaal dat u met deze vragen rondloopt. Ik hoop dat u na het lezen van dit artikel meer weet over wat de vaststellingsovereenkomst inhoudt en wat de gevolgen hiervan zijn.

De vaststellingsovereenkomst
Wat is een vaststellingsovereenkomst nou eigenlijk? Een vaststellingsovereenkomst is een overeenkomst die tot stand komt door middel van wederzijds goedvinden. Er is pas sprake van wederzijds goedvinden op het moment dat u én uw werkgever het eens zijn over het eindigen van de arbeidsovereenkomst. Het is dan ook van belang dat alle gemaakte afspraken schriftelijk worden vastgelegd.

Inhoud van een vaststellingsovereenkomst
Een  vaststellingsovereenkomst moet duidelijk zijn en alle afspraken dienen er in te worden opgenomen. Enkele voorbeelden van punten die opgenomen dienen worden zijn:

  • Uw naam en adres.
  • Naam en adres van uw werkgever.
  • Plaats en datum.
  • De hoogte van uw ontslagvergoeding.
  • Datum waarop de arbeidsovereenkomst eindigt.
  • Inleveren van eventuele spullen etc. 

Let op! U mag bij ondertekenen van de overeenkomst vooralsnog binnen 14 dagen afzien van deze overeenkomst mits, deze termijn in de overeenkomst staat opgenomen. Staat er geen termijn opgenomen, dan is deze 3 weken.

Recht op een werkloosheidsuitkering (WW)
Als u na het beëindigen van uw dienstverband niet meteen nieuw werk kunt vinden, dan kunt u een WW-uitkering aanvragen. Om in aanmerking te komen voor een WW-uitkering moet u wel aan enkele punten voldoen.

  • U bent niet verwijtbaar werkloos geworden.
  • Uw werkgever is de gene die het initiatief heeft genomen tot het ontslag.
  • U en Uw werkgever hebben zich gehouden aan de opzegtermijn.
  • U bent niet tijdens ziekte ontslagen.  

Voor meer informatie over de WW – uitkering verwijs ik u graag door naar de site van het UWV. 

Tip! Ik raad u aan om bij eventuele twijfel of onduidelijkheden met betrekking tot de inhoud contact op te nemen met een jurist. 

Geschreven door Ahlam Hayaty & Mark de Mooij