De wetswinkel is geopend op maandag en woensdag van 18:15 uur tot 19:30 uur

Wetswinkel Delfland is aangesloten bij Eersterechtshulp.nl

Eersterechtshulp.nl is in 2012 opgericht met de doelstelling eenieder de mogelijkheid te bieden gratis een advocaat, mediator of bewindvoerder te raadplegen.

Bedrijven of particulieren die ten onrechte een verkeersboete hebben ontvangen kunnen op de website van Eersterechtshulp.nl daartegen gratis in bezwaar gaan. Daarnaast biedt Eersterechtshulp.nl personen die ten onrechte in voorlopige hechtenis hebben verbleven op een politiebureau en/of huis van bewaring de mogelijkheid om gratis een schadevergoeding aan te vragen ter compensatie. Alleen voor het opstellen van een verzetschrift tegen een strafbeschikking wordt (om de kosten te dekken) €10 in rekening gebracht.

 

Inmiddels is Eersterechtshulp.nl uitgegroeid tot één van de grootste juridische hulpplatforms van Nederland. Met dank aan vrijwilligers (waaronder oud-rechters), (pro deo) advocaten, mediators, bewindvoerders, rechtswinkels en online samenwerkingspartners kan alle hulp gratis of (in geval van verzet tegen een strafbeschikking) voor een kostendekkende prijs worden aangeboden.

 

De Wetswinkel Delfland kan u in de meeste gevallen helpen, maar met sommige zaken niet, bijvoorbeeld omdat de wet vereist dat u een advocaat inschakelt. Mochten wij u onverhoopt niet verder kunnen helpen, dan kunt u de website van Eersterechtshulp.nl bezoeken voor meer informatie over verdere (gratis) rechtsbijstand.