De wetswinkel is geopend op maandag en woensdag van 18:15 uur tot 19:30 uur

WAZO Kinderen

Een kleine! Werk, kinderen en verlof: waar heb je recht op?

Het krijgen van een kind is hartstikke leuk. Voor en na de bevalling is de kleine het belangrijkste. Maar je hebt ook nog je werk. Hoeveel zwangerschapsverlof krijg je? En krijg je als partner ook verlof? Waar kan je allemaal aanspraak op maken, en krijg je je loon doorbetaald? In dit artikel geeft juridisch adviseur Martijn Staal van de Wetswinkel Delfland antwoord op deze vragen.

In de Wet arbeid en zorg (afgekort WAZO) zijn zes verlofregelingen opgenomen voor verschillende situaties. Deze wet regelt ook alle verlofregelingen voor en na de geboorte: het zwangerschapsverlof, bevallingsverlof, geboorteverlof en ouderschapsverlof. Ook is er adoptieverlof en pleegzorgverlof. Van deze regelingen kan niet ten nadele van jou als werknemer afgeweken worden. Wel kan je altijd een betere regeling krijgen in je arbeidscontract of CAO.

Zwangerschapsverlof en bevallingsverlof

Het zwangerschapsverlof en bevallingsverlof zijn wettelijk geregeld in de Wet arbeid en zorg. Je hebt altijd recht op ten minste 16 weken verlof, opgedeeld in 6 weken zwangerschapsverlof vóór de bevalling en 10 weken bevallingsverlof na de bevalling. Na 6 weken bevallingsverlof mag je het resterende verlof gespreid opnemen. Dan ga je dus wel al een aantal dagen per week werken, maar nog niet evenveel als voor je verlof. Het is wel belangrijk dat je uiterlijk drie weken van te voren aan je werkgever meldt vanaf wanneer je zwangerschapsverlof neemt.

Tijdens je verlof krijg je gewoon doorbetaald, tot maximaal €4.975,53 bruto per maand (het maximummaandloon). Je werkgever zal namens jou de Zwangerschapsuitkering aanvragen bij het UWV en deze aan je betalen. Als je zelfstandige bent, kan je de Zelfstandige en Zwanger (ZEZ) uitkering aanvragen.

Meer informatie over het zwangerschaps- en bevallingsverlof vind je op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zwangerschapsverlof-en-bevallingsverlof

Geboorteverlof

Als je partner is bevallen, heb je direct daarna recht op één werkweek geboorteverlof. Tijdens dit verlof krijg je je loon gewoon doorbetaald. In de zes maanden na de bevalling kan je ook maximaal 5 werkweek aan aanvullend geboorteverlof opnemen. Tijdens het aanvullende geboorteverlof krijg je 70% van je loon uitbetaald, tot maximaal € 3.482,87 bruto per maand (70% van het maximummaandloon). Je werkgever vraagt hiervoor een uitkering aan bij het UWV.

Meer informatie over het geboorteverlof vind je op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/geboorteverlof-en-partnerverlof

Ouderschapsverlof

Voor elk kind dat jonger is dan acht jaar, heb je recht op in totaal 26 werkweken aan ouderschapsverlof. Tijdens ouderschapsverlof krijg je geen loon doorbetaald. Ouderschapsverlof moet je twee maanden van te voren schriftelijk melden bij je werkgever. Je werkgever kan vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelang vragen om het verlof anders in te roosteren.

Meer informatie over het ouderschapsverlof vind je op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ouderschapsverlof

Adoptieverlof en pleegzorgverlof

Op grond van de Wet arbeid en zorg kan je ook aanspraak maken op adoptieverlof of pleegzorgverlof. Je hebt hier recht op vanaf 4 weken voordat het kind in je gezin komt, tot uiterlijk 22 weken daarna. Het verlof duurt maximaal 6 weken, en je moet het uiterlijk 3 weken van te voren melden bij je werkgever.

Tijdens je verlof krijg je gewoon doorbetaald, tot maximaal €4.975,53 bruto per maand (het maximummaandloon). Je werkgever zal namens jou een uitkering aanvragen bij het UWV en deze aan je betalen.

Meer informatie over het adoptie- en pleegzorgverlof vind je op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/adoptieverlof-en-pleegzorgverlof