De wetswinkel is geopend op maandag en woensdag van 18:15 uur tot 19:30 uur

Moet ik bemiddelingskosten betalen voor de huur van een kamer of woning?

Inleiding: 

U bent op zoek naar een huurwoning. Hiervoor benadert u een bemiddelaar die op zijn website enkele huurwoningen aanbiedt. Uiteindelijk wordt er een huurovereenkomst gesloten en u bent enorm blij met uw nieuwe huurwoning in het centrum van Delft.
Maar wat blijkt: de bemiddelaar rekent bemiddelingskosten ter hoogte van één hele maand huur! Mag dit zomaar? Mogen bemiddelaars deze kosten bij u in rekening brengen? In deze blog leest u over de dubbelzijdige bemiddeling bij huurwoningen en huurkamers. 

Omstandigheden van het geval: 

Of een bemiddelaar kosten mag rekenen voor de bemiddeling hangt af van de omstandigheden van het geval en die zijn natuurlijk altijd verschillend. Het is namelijk zo dat een bemiddelaar alleen kosten mag rekenen voor zijn werkzaamheden als u hem vraagt een kamer of woning te zoeken die geen deel uitmaakt van zijn eigen woningaanbod. Met een eigen woningaanbod wordt dan bedoeld: de woningen en kamers die de bemiddelaar zelf aanbiedt (op zijn website of een andere plaats).
Wanneer u de bemiddelaar de opdracht geeft om buiten zijn eigen woningaanbod voor u opzoek te gaan naar een huurwoning, dan treedt hij voor u op. Op dat moment is de bemiddelaar wel gerechtigd bemiddelingskosten te rekenen. Vindt u een woning bij uw bemiddelaar die is aangemeld in opdracht van de verhuurder, dan mag de bemiddelaar dus geen bemiddelingskosten aan u als huurder berekenen. Het “dienen van 2 heren” is dus niet toegestaan. Een bemiddelaar mag zich niet “dubbel verhuren” aan de verhuurder en de woningzoekende. Dat geldt ook als de verhuurder de bemiddelaar geen loon betaalt voor bemiddeling. De regels over dubbelzijdige bemiddeling zijn in dit geval gewoon van toepassing en dat houdt in dat een bemiddelaar zowel in opdracht van de verhuurder als de huurder werkt.

Andere kosten dan bemiddelingskosten:

Toch kan het zo zijn dat er kosten, anders dan bemiddelingskosten, in rekening worden gebracht. Kosten die bij u als huurder terecht in rekening gebracht mogen worden zijn bijvoorbeeld:

  • het aanvragen van een huisvestingsvergunning;
  • het bestellen van een naamplaatje;
  • hulpverlening bij de inrichting van de woning en/of;
  • inschrijfgelden.

Let wel dat de kosten redelijk dienen te zijn ten aanzien van de geleverde prestatie.

Uitspraak Hoge Raad:

In 2015 heeft de Hoge Raad antwoord gegeven op de prejudiciële vraag ten aanzien van het “dienen van 2 heren” (ECLI:NL:HR :2015:3099). Door deze beslissing is er aan veel onzekerheid een eind gekomen. Het verbod op het “dienen van 2 heren” gold namelijk al een tijd voor de makelaar die kosten in rekening brengt bij zowel de verkoper als de koper, maar voor de bemiddelaar die kosten in rekening brengt voor zowel de verhuurder als huurder was dit nog niet bekend.
Door deze beslissing geldt het verbod van bemiddelingskosten voor zowel koop als voor woningverhuur (van zowel de sociale huurwoningen als de vrije-sectorhuurwoningen).

De bemiddelaar in deze zaak die in 2015 al veroordeeld was voor het onrechtmatig rekenen van bemiddelingskosten aan huurders heeft tegen het verbod van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) bezwaar gemaakt, maar dit bezwaar is op 7 januari 2020 ongegrond verklaard. De ACM geeft bemiddelaar 6 weken de tijd te stoppen met het rekenen van bemiddelingskosten aan huurders, op straffe van een dwangsom van 5.000 euro per week met een maximum van 250.000 euro.

Er zijn bemiddelingskosten gerekend voor kamerverhuur:

Sinds 1 juli 2016 geldt het verbod ook voor kamerverhuur of verhuur van onzelfstandige woningen. Bij dit laatste geldt het verbod voor huurcontracten die op of na 1 juli 2016 zijn ondertekend. Het verbod heeft dus geen terugwerkende kracht.

Ten onrechte bemiddelingskosten betaald?

Bemiddelingskosten die als gevolg van dubbelzijdige bemiddeling ten onrechte zijn betaald, kunnen door u als huurder worden teruggevorderd bij de bemiddelaar. De terugvordering vloeit voort uit de vernietiging van het contractuele beding die u heeft verplicht tot betaling van de bemiddelingskosten. Omdat het beding vernietigd is, heeft u onverschuldigd betaald en kunt u dus deze onverschuldigde betaling terugvorderen. De grondslag voor betaling van de bemiddelingskosten bestaat namelijk niet meer.

Denkt u dat u recht heeft op teruggave van de bemiddelingskosten en wil u deze teruggevorderd zien? Bezoek ons tijdens ons spreekuur en wij zullen u hierover adviseren en tevens bijstaan bij het terugvorderen van de betaling die u onverschuldigd heeft gedaan.

Geschreven door Damian W. Roos