Donaties

Wilt u ons werk ook in de toekomst mogelijk maken?

Donaties

Wetswinkel Delfland is een non-profit organisatie die in 2011 is opgericht. De stichting heeft als doelstelling om minder daadkrachtige burgers uit Delft en omstreken van gratis juridisch advies te voorzien. Ons team bestaat uit gemotiveerde studenten, die vrijwillig juridisch advies verlenen. Wetswinkel Delfland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De stichting kan trots zijn op het groeiend aantal cliënten.

Wilt u ons werk ook in de toekomst mogelijk maken, help ons dan door een bedrag naar keuze over te maken naar:

Rekeningnummer: NL35 INGB 0006 9957 09 ten name van Stichting Wetswinkel Delfland.

 

Aftrekbaar

Onze stichting beschikt over de ANBI-status. Hierdoor kunt u uw donatie als aftrekpost bij uw belastingaangifte opgeven.